Divine Bundels

De Divine Bundels zijn gemaakt met een specifiek doel in het hart, ze zijn samengesteld uit specifieke codes en energieën. Ze zijn getest om hun doel volledig te vervullen.