Aura Clearing

A complete automated Aura Clearing program with encoded music! With the use of this Divine Tool you can clear any and all aura attachments and activate the bodies energy centers to its highest frequency potential. The Aura Clearing technology is encoded with energetic signatures designed to clear the Auric Field or the 15 Dimensional Bio-energy Field of human anatomy.

Aura Clearing

We hebben meer dan 4 jaar aan dit project gewerkt en eindelijk hebben we onze droom gemanifesteerd. Wij wensten dat de persoonlijke aura clearing sessies die wij voor cliënten doen, beschikbaar zouden zijn voor iedereen, zonder de noodzaak van een healer of therapeut. Dit instrument kan gebruikt worden zodat je meester kunt worden over je eigen leven en realiteit. Bevrijd je van vroegere identificaties en drama, trek nieuwe mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen aan in je leven.

Het is beschikbaar als hard-copy USB wallet formaat of als download.

USB kaart & download bestanden informatie & gedetailleerd gebruik:

Het bevat vier tracks:

- Een track van 10 minuten voor een snelle clearing na een drukke dag of na reizen of een energetische verstrengeling met een andere persoon, of wat je maar voelt om te clearen. Voor de kleine opruimingen.

- Twee +/- 30 minuten durende tracks, beide hebben dezelfde energieën, maar we hebben er twee bijgevoegd zodat je de muziek kunt kiezen die bij je stemming en smaak past.
Beide tracks zijn voor een diepe clearing, neem hier de tijd voor, zet je telefoon en social media uit zodat je niet gestoord kunt worden. Zet je intentie, begeleid alle muziek door je lichaam, en heb het gevoel of de mantra "Ik ben Vrij, en ik laat los". Sta jezelf toe om op een diepe reis te gaan, alles te laten zijn zoals het is.

- Een 30 minuten durende integratietrack, gebruik deze op de dagen dat je de opruimmuziek niet gebruikt. Dit om een gemakkelijkere en vlottere integratie te vergemakkelijken van alles wat in het proces van opgeruimd worden zit.

Alle muziek kan ook gebruikt worden voor het opruimen van je huis, het voorbereiden van je therapie of healing ruimte, of het opruimen van de ruimte na een sessie. Je kunt alle muziek gebruiken voor elk van je cliënten tijdens je eigen werk. Je kunt het ook gebruiken voor een ceremonie of workshop om de frequentie hoog te houden en de sfeer geharmoniseerd. Je kunt de volledige handleiding hieronder hier lezen.

40,00 - 55,00

Beschrijving

Wat is het en wat doet het?

Aura Clearings richten zich op het zuiveren van het energieveld of auraveld. Aura, aurisch veld of elektromagnetisch veld, dat is het lichtlichaam dat het fysieke lichaam omgeeft. De meeste mensen hebben veel ongeziene blokkades die je kunt verwijderen op alle 15 niveaus van bewustzijn tijdens Auric Clearing sessies. (Ons bewustzijn breidt zich uit tot een 15-dimensionale anatomie waarbinnen wij onze verschillende identiteiten hebben: Incarnaat identiteit op dimensies 1-3, Ziel identiteit op dimensies 4-6, Overziel identiteit op dimensies 7-9, Avatar identiteit op dimensies 10-12 en Rishi Identiteit op dimensies 13-15).

Veel mensen dragen onafgemaakte zaken, geloofssystemen, gedachtevormen, paradigma's, contracten, etc. van vele levens met zich mee in hun zielengeheugen. Tijdens Auric Clearings kun je zielsfragmenten uit deze en vorige levens energetisch transmuteren. Deze fragmentaties en blokkades worden door helderzienden gezien als gaten of donkere gebieden in het auraveld die onopgeloste kwesties en gestagneerde levenskrachtenergie vertegenwoordigen.

De aurische gehechtheden vormen vaak de grootste uitdagingen in de emotionele, mentale en spirituele evolutie. Dit is de reden waarom veel mensen vaak jaren spenderen aan workshops, het lezen van zelfhulpboeken en ze blijven zich vast voelen en in dezelfde situaties belanden. Totdat we deze aurische gehechtheden permanent transmuteren vanuit alle niveaus van multidimensioneel bewustzijn, inclusief de neurale netwerken die ermee geassocieerd zijn, zullen ze steeds weer opnieuw geactiveerd worden. En iedere keer dat ze geactiveerd worden, laden we ze op met meer emotionele energie en worden ze meer gestold en met een sterkere magnetische frequentie.

Vastgezette energetische blokkades manifesteren zich vaak als ziekten en de magnetische lading van deze aurische gehechtheden zal ons aantrekken naar mensen, gebeurtenissen, tijden en plaatsen met een soortgelijke lage frequentie, waardoor het zeer moeilijk wordt de gewenste werkelijkheid te manifesteren.

In the Auric Clearing session, while you’re listening to the encoded music, the multidimensional bodies and psychical body, are cleared using scalar language, energy directing techniques and sacred coding of AH encoded in the music (AH is Absolute Harmonic Universe, the higher universal self of Universe HU, where human experience takes place)

Dit maakt communicatie met je Hoger Zelf en onderbewustzijn mogelijk om deze gehechtheden permanent te transmuteren. Dan krijg je zielsfragmenten terug, die het hoogste potentieel van het Zelf vertegenwoordigen, van de kwestie die is verabsoluteerd en aan het einde van de clearing ontvang je een download van nieuwe koorden, nieuwe sjablonen en nieuwe zielsprogrammering van je eigen Hogere Zelf. Zo heb je een hogere frequentie en kan de realiteit veranderen door mensen, plaatsen, tijden en gebeurtenissen aan te trekken die resoneren met de nieuwe, hogere frequentie.

A person’s health and experience of life (a person’s reality) has its basis in holographically-recorded attitudes, beliefs, and emotions and these are the magnetic forces that underlie illness or health, attract and repel potential experiences, relationships to others, and shape our world view. By removing important blockages and unwanted attachments from the “unseen” or “subtle” bodies and unplugging them from the neural networks of the brain at a quantum level, a person’s life starts to change and bloom.

Wij zijn met de Bron of God verbonden via roterende energievelden die van de Bron naar beneden komen via de universele, galactische, planetaire en vervolgens persoonlijke energieroosters. Als wij blokkades hebben zoals bezetters of portalen in ons bio-energetisch veld, dan beïnvloeden deze ons vermogen om deze energie van de Bron op te nemen en beïnvloeden zij ons potentieel voor eenwording en het leven van ons hoogste potentieel. Als deze weg zijn, hebben we veel meer energie en zullen we in staat zijn om hogere dimensies van bewustzijn aan te boren die het dichtst bij de Bron zijn.

De soorten Auraverbindingen die in deze klaring zijn opgenomen en hoe ze een persoon beïnvloeden

There are a few kinds of blockages that affect the flow of Life Force in the body. These are not “solid” in the material sense, but they are “solid” in faster time flows, in the seven subtle bodies that operate in these faster-frequency time flows. They are blockages of life-force energies, and they become “solidified” in the subtle bodies due to stress, trauma, and unresolved emotions such as fear, hatred, self-pity, etc. The emotions in a human being can become quite powerful, and these “manifest” as blockages that look very real to a clairvoyant person who can “see” these different frequency bands. (An example of frequency bands is Infrared, Visible Light, Ultraviolet, Gamma, X-Ray).

These blockages (emotional thoughtforms), often look like greyish orbs (spheres) representing an accumulation of emotional energy that has not been owned as wisdom, or that is unresolved and not forgiven. These orbs become condensed and solidified in the subtle bodies, and locate themselves in the body’s chakras, or energy centers, according to the frequency. In other words, each of the seven energy centers, or chakras, correspond with different emotional frequencies, so the kind of emotion determines where the blockage will be located in the chakras. For example, an unresolved experience of heartbreak, or rejection in love, will probably have a blockage in the heart chakra, and an experience of the guilt of not speaking the truth will have a blockage in the throat chakra. The remaining 8 Chakras are called Morphogenetic Chakras and they exist within the auric field. In the Aura Clearing, we focus on the 7 embodied chakras primarily as this is where the human experience takes place mostly.

Bewoners – thoughts that believe they own your body (An occupant is a soulless thoughtform that thinks it owns the body, and is hindering a person’s evolution. They can come in during childhood up to age 12 during a traumatic event because children are so open to energies. Or they can be created by the person in an analogical state of mind of intense trauma at a later age. An occupant resonates with the frequency of the attitude or trauma (be it abuse, accidents, illness, or stress) and attaches itself to the person, somewhere in the pranic tube. These are thoughtforms that can sometimes have very strong magnetic fields that attract undesirable experiences and relationships. These are the top-priority removals, as occupants interfere with a more natural flow of people, places, times, things, and events. When they are removed, their influence is also removed, and a person’s experience of people, places, times things and events manifests more in accordance with the person’s desires. Occupants often enter a chakra (seal) of the body during periods of illness, trauma, or stress.)

Discarnaten – disembodied souls that use you as a host (One of the secrets that most of the sleeping masses are unaware of is that there are beings around that you cannot see and some of these beings are very malicious. They are called discarnates. Beings that have died but haven’t gone through the tunnel to the Plane of Bliss yet. They are stuck on the astral level (4th dimension). So what they do is attach to people here, either because of past karmic ties to the person or simply because they are siphoning that person’s emotional energy. If we emotionally energize fear, rage, anger, grief, disappointment, or frustration, then we attract discarnates that resonate with that energy and they basically use that energy for their “food” so they keep feeding their existence in 4th dimension. Discarnates are very “earthbound”. They’re people we’ve known in past lives that usually feel they have a right to dominate the person they are “attached” to, through some kind of karmic contract such as “You betrayed me” or, “you abandoned me” or “you said you would be with me forever and never leave me”, or it’s a bond of hatred, where they are punishing the person that they are hanging around, etc. We can actually see when the different discarnates take over people’s personalities when they are speaking. That is actually what multiple personalities – many discarnates attached to a person. For example, have you ever said something to your spouse or partner that you didn’t know where it came from? Or have you ever just blown up and reacted wildly for no reason? That is when a discarnate has become active in your field. And since most people are constantly emotionally energizing fear and unaccomplished wants, they attract a whole party of discarnates to their field and then wonder why they can’t have stable relationships, focus long enough to get anything done or connect to their Higher Self. They try to connect to their Higher Self and the discarnates block the connection. When they hear voices, it is the voices of the discarnates, not the Higher Self. When they are gone, we can feel more freedom from their influence and more peace of mind. In other words, their “voices in our head” are now gone.

Ids – unconscious identities, fractured soul fragments. (An “Id” is a soul fragment of ourselves that is still alive and well and affecting us from the past. They embody an attitude, belief, concept, paradigm, etc. that WE identify with. They are our “past-selves” or Identities. Ids are polarized male and female. Ids can have very intense presences of malevolence because we have all experiences of extreme terror, hatred, self-pity, etc. in past lives. These unresolved experiences fracture off our soul’s energy into ids. SINCE TIME IS NOT LINEAR BUT SIMULTANEOUS, THESE UNSEENS YET VERY ALIVE SELVES HAUNT US WITH OUR UNFINISHED BUSINESS FROM PAST LIVES OR EARLY LIFEHOOD.

Negatieve gedachte vormen

Entiteiten – dark soulless entities that are attached (It is similar as with discarnates that they hook on to the energetic emotional blocks to feed on your leaking energy)

Portalen – slits in your auric field that drain your energy and through which you absorb other people’s issues (Portals are openings in one or more chakras that act as “vacuums” for other peoples’ adverse thoughtforms. We find them on people who wish to heal the pain and suffering of others (consciously or unconsciously) by taking upon themselves other peoples’ burdens – their undesirable thoughtforms generated by discordant emotions. Portals have the potential to cause health problems, depression, and energy loss. We close the portals permanently by obtaining a subconscious release of the emotional trauma that caused the portal to open. They are vertical and are found in the center of the body, along the “pranic tube” that extends from the top of the head to the ankles.)

Wormgaten – parasitical drains that siphon energy from you. (Usually it is a discarnate draining you through a wormhole for example)

Hoe te gebruiken

De Aura Clearing technologie is gecodeerd met energetische handtekeningen die ontworpen zijn om het Auraveld of het 15 dimensionale Bio-energieveld van de menselijke anatomie te zuiveren.

De muziek kan worden beluisterd als meditatie of terwijl je bezig bent met je normale dag, hoewel het gebruik ervan als meditatie samen met je intentie sterker is en de neiging heeft om snellere en diepere resultaten te hebben. Omdat het zulke hoge frequenties bevat, kunnen de meeste mensen deze muziek te stimulerend vinden om er 's nachts naar te luisteren terwijl ze slapen, of om er de hele dag naar te luisteren. Aanbevolen wordt om de 10 minuten versie dagelijks te gebruiken en de twee 30 minuten versies voor een volledige en zeer diepe clearing hooguit een of twee keer per week. De 30 minuten Integratie kan dagelijks worden gebruikt, 24/7 indien gewenst.

USB Card Information & Detailed Usage

Four tracks: – One 10 minutes long track for quick clearing after a busy day or after traveling or an energetic entanglement with another person, or anything that you might feel to clear. For the minor clearings.

– Two +/- 30 minutes long tracks, both have the same energies, but we included two so you may choose the music that fits your mood and taste.
Both tracks are for a deep clearing, take time for this, switch out your phone and social media so you cannot be disturbed. Set your intention, guide all music through your body, and have the feeling or mantra “I am Free, and I let go”. Allow yourself to go on a deep journey, letting everything be as it is.

– One 30 minutes Integration track, use this in the days you aren’t using the clearing music. This to facilitate an easier and smoother integration of all that is in the process of being cleared.

(Gebruik bij voorkeur een hoofdtelefoon, of een Hifi-geluidssysteem, als u het op de luidsprekers van uw telefoon of laptop gebruikt, zal de ervaring minder zijn).

Elke track bevat dezelfde gecodeerde clearing en energetische signaturen, behalve de Integratie muziek.

Alle muziek kan ook gebruikt worden voor het opruimen van je huis, het voorbereiden van je therapie of healing ruimte, of het opruimen van de ruimte na een sessie. Je kunt alle muziek gebruiken voor elk van je cliënten tijdens je eigen werk. Ook te gebruiken voor een ceremonie of workshop.

It is best to mentally prepare for the clearing session, cultivating an expectation of positive change, because the expectation helps to facilitate this. Let yourself flow into a relaxed, receptive state with no visual and other distractions during the duration of the music. We suggest that you mentally state the mantra, “I AM FREE NOW, AND I LET GO” very slowly and with as much heartfelt emotion as possible during the clearing. This will help facilitate the release of the discordant thoughtforms, occupants, discarnates, etc. Also, we remind you that it sometimes takes a few days or even a week for the conscious personality and physical body to notice the changes that have taken place in the subtle bodies after the clearing.
NOTE: This music is a strong medicine. Some individuals may, after listening to the music, begin to feel slightly overstimulated. Don’t worry; this is just your body’s way of telling you that it’s time for integration and stop for a few days using the clearing music. The integration music can be used daily. Another note: It sometimes takes a few days or even a week for the conscious personality and physical body to notice the changes that have taken place in the subtle bodies after the clearings.

Het belang van integratie

You will release and will continue to release magnetic fields of the emotions quite strongly for several days after the clearings, and release them more slowly into the weeks ahead. This release of deep layers of old emotional pain may cause some uncomfortable sensations or even mild depression for a few days. You may even have a “divine fever”. That is when the body temperature goes up and the skin feels warm to the touch, as if there is a low-grade fever. This is a sign that the Light Body is “burning off” old emotional trauma, old identities, and old contracts. It means also that the brain is opening to greater genius, greater creativity, greater peace and happiness. Divine fever is a very good sign that the session was indeed very effective. However, if you did not feel very much, which is also possible, this is not meaning that the clearing did not work and the body is releasing these magnetic fields regardless. Also you may have strange dreams, sometimes unsettling or very “odd” dreams. Please do not place significance on these dreams or try to analyze them as this is the processing and letting go of traumatic and painful issues that were unresolved in the unconscious. This counts the same for all the emotions that may come to the surface, they are only appearing cause the auric attachments related to them are going out of your body. ANALYZING would be “HOLDING ON” whereas letting go is what the process is about. In a few days, you are going to be feeling much better, with possibly a sense of lightness, joy and “freedom” regarding the issues addressed in the clearing.

After each clearing, you should be drinking a lot of water per day as long as the integration of the clearings takes place. Drinking a lot of pure water is invaluable for conducting Light energy through the physical body, water is the “conduit material”. Also if you are feeling the need to eat sweets or salt, it’s the Light Body balancing itself through your physical vehicle (body) which needs very physical types of nutrients. Salt and sugar, in particular, help the body after a clearing. These suggestions will help your body integrate the session with much more ease.

Als u denkt dat u persoonlijke steun nodig heeft of vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

De gebruiker van Aura Clearing Music gaat ermee akkoord dat dit audioprogramma uitsluitend is ontworpen voor meditatie, zelfverbetering, clearing, leren, hulp bij motivatie, ontspanning en experimenteren. Deze toepassing is niet bedoeld als vervanging voor medische of psychologische behandeling. Geen medische claims zijn bedoeld, uitgedrukt of geïmpliceerd.
LUISTER NIET TIJDENS HET RIJDEN OF HET BEDIENEN VAN MACHINES.

De gebruiker van Aura Clearing Music neemt alle risico's op zich, en ziet af van enige claim tegen Divine Tools en zijn affiliates voor enig en alle mentale of fysieke verwondingen. De gebruiker gaat er ook mee akkoord aansprakelijk te zijn wanneer hij andere personen toegang geeft tot Aura Clearing Music. In geen geval zal Divine Tools, of andere distributeurs aansprakelijk zijn voor toevallige, toevallige, speciale, directe of indirecte schade als gevolg van gebruik, misbruik of defect van zijn programma, instructies of documentatie. De partijen zullen trachten alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst op te lossen in een geest van samenwerking zonder formele procedures.

Wat onze klanten te zeggen hebben

Meer lezen
© 2023 Divine Tools - Alle rechten voorbehouden

Gemaakt met ❤ door Tragio