Aura Clearing

Een compleet geautomatiseerd Aura Clearing programma met gecodeerde muziek! Met het gebruik van deze Divine Tool kun je alle aura aanhechtingen zuiveren en de energiecentra van het lichaam activeren tot de hoogste frequentie. De Aura Clearing technologie is gecodeerd met energetische handtekeningen ontworpen om het Auraveld of het 15 Dimensionale Bio-energieveld van de menselijke anatomie te wissen.

Aura Clearing

We hebben meer dan 4 jaar aan dit project gewerkt en eindelijk hebben we onze droom gemanifesteerd. Wij wensten dat de persoonlijke aura clearing sessies die wij voor cliënten doen, beschikbaar zouden zijn voor iedereen, zonder de noodzaak van een healer of therapeut. Dit instrument kan gebruikt worden zodat je meester kunt worden over je eigen leven en realiteit. Bevrijd je van vroegere identificaties en drama, trek nieuwe mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen aan in je leven.

Het is beschikbaar als hard-copy USB wallet formaat of als download.

USB kaart & download bestanden informatie & gedetailleerd gebruik:

Het bevat vier tracks:

- Een track van 10 minuten voor een snelle clearing na een drukke dag of na reizen of een energetische verstrengeling met een andere persoon, of wat je maar voelt om te clearen. Voor de kleine opruimingen.

- Twee +/- 30 minuten durende tracks, beide hebben dezelfde energieën, maar we hebben er twee bijgevoegd zodat je de muziek kunt kiezen die bij je stemming en smaak past.
Beide tracks zijn voor een diepe clearing, neem hier de tijd voor, zet je telefoon en social media uit zodat je niet gestoord kunt worden. Zet je intentie, begeleid alle muziek door je lichaam, en heb het gevoel of de mantra "Ik ben Vrij, en ik laat los". Sta jezelf toe om op een diepe reis te gaan, alles te laten zijn zoals het is.

- Een 30 minuten durende integratietrack, gebruik deze op de dagen dat je de opruimmuziek niet gebruikt. Dit om een gemakkelijkere en vlottere integratie te vergemakkelijken van alles wat in het proces van opgeruimd worden zit.

Alle muziek kan ook gebruikt worden voor het opruimen van je huis, het voorbereiden van je therapie of healing ruimte, of het opruimen van de ruimte na een sessie. Je kunt alle muziek gebruiken voor elk van je cliënten tijdens je eigen werk. Je kunt het ook gebruiken voor een ceremonie of workshop om de frequentie hoog te houden en de sfeer geharmoniseerd. Je kunt de volledige handleiding hieronder hier lezen.

40,00 - 55,00

Beschrijving

Wat is het en wat doet het?

Aura Clearings richten zich op het zuiveren van het energieveld of auraveld. Aura, aurisch veld of elektromagnetisch veld, dat is het lichtlichaam dat het fysieke lichaam omgeeft. De meeste mensen hebben veel ongeziene blokkades die je kunt verwijderen op alle 15 niveaus van bewustzijn tijdens Auric Clearing sessies. (Ons bewustzijn breidt zich uit tot een 15-dimensionale anatomie waarbinnen wij onze verschillende identiteiten hebben: Incarnaat identiteit op dimensies 1-3, Ziel identiteit op dimensies 4-6, Overziel identiteit op dimensies 7-9, Avatar identiteit op dimensies 10-12 en Rishi Identiteit op dimensies 13-15).

Veel mensen dragen onafgemaakte zaken, geloofssystemen, gedachtevormen, paradigma's, contracten, etc. van vele levens met zich mee in hun zielengeheugen. Tijdens Auric Clearings kun je zielsfragmenten uit deze en vorige levens energetisch transmuteren. Deze fragmentaties en blokkades worden door helderzienden gezien als gaten of donkere gebieden in het auraveld die onopgeloste kwesties en gestagneerde levenskrachtenergie vertegenwoordigen.

De aurische gehechtheden vormen vaak de grootste uitdagingen in de emotionele, mentale en spirituele evolutie. Dit is de reden waarom veel mensen vaak jaren spenderen aan workshops, het lezen van zelfhulpboeken en ze blijven zich vast voelen en in dezelfde situaties belanden. Totdat we deze aurische gehechtheden permanent transmuteren vanuit alle niveaus van multidimensioneel bewustzijn, inclusief de neurale netwerken die ermee geassocieerd zijn, zullen ze steeds weer opnieuw geactiveerd worden. En iedere keer dat ze geactiveerd worden, laden we ze op met meer emotionele energie en worden ze meer gestold en met een sterkere magnetische frequentie.

Vastgezette energetische blokkades manifesteren zich vaak als ziekten en de magnetische lading van deze aurische gehechtheden zal ons aantrekken naar mensen, gebeurtenissen, tijden en plaatsen met een soortgelijke lage frequentie, waardoor het zeer moeilijk wordt de gewenste werkelijkheid te manifesteren.

In de Auric Clearing sessie, terwijl je luistert naar de gecodeerde muziek, worden de multidimensionale lichamen en het psychische lichaam gereinigd met behulp van scalaire taal, energie-gerichte technieken en heilige codering van AH gecodeerd in de muziek (AH is het Absolute Harmonische Universum, het hogere universele zelf van Universum HU, waar de menselijke ervaring plaatsvindt).

Dit maakt communicatie met je Hoger Zelf en onderbewustzijn mogelijk om deze gehechtheden permanent te transmuteren. Dan krijg je zielsfragmenten terug, die het hoogste potentieel van het Zelf vertegenwoordigen, van de kwestie die is verabsoluteerd en aan het einde van de clearing ontvang je een download van nieuwe koorden, nieuwe sjablonen en nieuwe zielsprogrammering van je eigen Hogere Zelf. Zo heb je een hogere frequentie en kan de realiteit veranderen door mensen, plaatsen, tijden en gebeurtenissen aan te trekken die resoneren met de nieuwe, hogere frequentie.

Iemands gezondheid en levenservaring (iemands werkelijkheid) heeft zijn basis in holografisch vastgelegde houdingen, overtuigingen en emoties en dit zijn de magnetische krachten die ten grondslag liggen aan ziekte of gezondheid, potentiële ervaringen aantrekken en afstoten, relaties met anderen en ons wereldbeeld vormgeven. Door belangrijke blokkades en ongewenste gehechtheden uit de "onzichtbare" of "subtiele" lichamen te verwijderen en ze op kwantumniveau los te koppelen van de neurale netwerken van de hersenen, begint iemands leven te veranderen en op te bloeien.

Wij zijn met de Bron of God verbonden via roterende energievelden die van de Bron naar beneden komen via de universele, galactische, planetaire en vervolgens persoonlijke energieroosters. Als wij blokkades hebben zoals bezetters of portalen in ons bio-energetisch veld, dan beïnvloeden deze ons vermogen om deze energie van de Bron op te nemen en beïnvloeden zij ons potentieel voor eenwording en het leven van ons hoogste potentieel. Als deze weg zijn, hebben we veel meer energie en zullen we in staat zijn om hogere dimensies van bewustzijn aan te boren die het dichtst bij de Bron zijn.

De soorten Auraverbindingen die in deze klaring zijn opgenomen en hoe ze een persoon beïnvloeden

Er zijn een paar soorten blokkades die de stroom van Levenskracht in het lichaam beïnvloeden. Deze zijn niet "vast" in materiële zin, maar ze zijn "vast" in snellere tijdstromen, in de zeven subtiele lichamen die in deze snellere tijdstromen werken. Het zijn blokkades van levenskrachtenergie, en ze worden "gestold" in de subtiele lichamen als gevolg van stress, trauma's en onopgeloste emoties zoals angst, haat, zelfmedelijden, enz. De emoties in een mens kunnen heel krachtig worden, en deze "manifesteren" zich als blokkades die er heel echt uitzien voor een helderziende die deze verschillende frequentiebanden kan "zien". (Een voorbeeld van frequentiebanden is infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, gamma en röntgen).

Deze blokkades (emotionele gedachtevormen) zien er vaak uit als grijzige bollen die een opeenhoping van emotionele energie vertegenwoordigen die niet als wijsheid is bezeten, of die onopgelost en niet vergeven is. Deze bollen worden gecondenseerd en gestold in de subtiele lichamen, en vestigen zich in de chakra's, of energiecentra, afhankelijk van de frequentie. Met andere woorden, elk van de zeven energiecentra, of chakra's, correspondeert met verschillende emotionele frequenties, dus het soort emotie bepaalt waar de blokkade zich in de chakra's bevindt. Bijvoorbeeld, een onopgeloste ervaring van liefdesverdriet, of afwijzing in de liefde, zal waarschijnlijk een blokkade hebben in het hartchakra, en een ervaring van de schuld van het niet spreken van de waarheid zal een blokkade hebben in het keelchakra. De overige 8 chakra's worden morfogenetische chakra's genoemd en bestaan in het auraveld. In de Aura Clearing richten wij ons in de eerste plaats op de 7 belichaamde chakra's, omdat de menselijke ervaring zich vooral daar afspeelt.

Bewoners - gedachten die geloven dat ze je lichaam bezitten (Een bezetene is een zielloze gedachtevorm die denkt dat hij het lichaam bezit, en iemands evolutie belemmert. Ze kunnen binnenkomen tijdens de kindertijd tot 12 jaar tijdens een traumatische gebeurtenis, omdat kinderen zo open staan voor energieën. Of ze kunnen worden gecreëerd door de persoon in een analoge gemoedstoestand van intens trauma op latere leeftijd. Een bezetting resoneert met de frequentie van de houding of het trauma (of het nu gaat om misbruik, ongelukken, ziekte of stress) en hecht zich aan de persoon, ergens in de pranische buis. Dit zijn gedachtevormen die soms zeer sterke magnetische velden hebben die ongewenste ervaringen en relaties aantrekken. Dit zijn de meest prioritaire verwijderingen, omdat de bezetters een meer natuurlijke stroom van mensen, plaatsen, tijden, dingen en gebeurtenissen verstoren. Wanneer zij worden verwijderd, wordt ook hun invloed verwijderd, en de ervaring van een persoon van mensen, plaatsen, tijden, dingen en gebeurtenissen manifesteert zich meer in overeenstemming met zijn wensen. Bezetters gaan vaak een chakra (zegel) van het lichaam binnen tijdens periodes van ziekte, trauma of stress).

Discarnaten - onstoffelijke zielen die jou als gastheer gebruiken (Een van de geheimen waarvan de meeste slapende massa's zich niet bewust zijn, is dat er wezens rondlopen die je niet kunt zien, en sommige van deze wezens zijn zeer kwaadaardig. Ze worden gediscarneerd genoemd. Wezens die gestorven zijn maar nog niet door de tunnel naar het Geluksvlak zijn gegaan. Ze zitten vast op het astrale niveau (4e dimensie). Dus wat zij doen is zich hechten aan mensen hier, hetzij vanwege vroegere karmische banden met de persoon, hetzij gewoon omdat zij de emotionele energie van die persoon aftappen. Als wij angst, woede, boosheid, verdriet, teleurstelling of frustratie emotioneel bekrachtigen, dan trekken wij discarnaten aan die met die energie resoneren en zij gebruiken die energie in feite als "voedsel", zodat zij hun bestaan in de 4e dimensie blijven voeden. Discarnaten zijn erg "aardgebonden". Het zijn mensen die we in vorige levens hebben gekend en die meestal vinden dat ze het recht hebben om de persoon aan wie ze "gehecht" zijn te domineren, via een soort karmisch contract zoals "je hebt me verraden" of "je hebt me in de steek gelaten" of "je zei dat je voor altijd bij me zou zijn en me nooit zou verlaten", of het is een haatband, waarbij ze de persoon rond wie ze hangen straffen, enz. We kunnen daadwerkelijk zien wanneer de verschillende discarnaten de persoonlijkheden van mensen overnemen als ze spreken. Dat is eigenlijk wat meervoudige persoonlijkheden - vele discarnaten die aan een persoon verbonden zijn. Heb je bijvoorbeeld ooit iets tegen je echtgenoot of partner gezegd waarvan je niet wist waar het vandaan kwam? Of heb je ooit gewoon opgeblazen en wild gereageerd zonder reden? Dat is wanneer een discarnaat actief is geworden op jouw gebied. En omdat de meeste mensen voortdurend angst en onvervulde wensen emotioneel activeren, trekken ze een hele partij discarnaten naar hun veld en vragen zich dan af waarom ze geen stabiele relaties kunnen hebben, zich niet lang genoeg kunnen concentreren om iets gedaan te krijgen of zich niet kunnen verbinden met hun Hoger Zelf. Ze proberen zich te verbinden met hun Hoger Zelf en de discarnaten blokkeren de verbinding. Als zij stemmen horen, zijn het de stemmen van de discarnaten, niet van het Hogere Zelf. Als ze weg zijn, kunnen we meer vrijheid van hun invloed en meer gemoedsrust voelen. Met andere woorden, hun "stemmen in ons hoofd" zijn nu weg.

Ids - onbewuste identiteiten, gebroken zielsfragmenten. (Een "Id" is een zielsfragment van onszelf dat nog springlevend is en ons beïnvloedt vanuit het verleden. Zij belichamen een houding, geloof, concept, paradigma, enz. waarmee WIJ ons identificeren. Zij zijn onze "verleden-zelfs" of Identiteiten. Identiteiten zijn gepolariseerd mannelijk en vrouwelijk. Ids kunnen een zeer intense aanwezigheid van kwaadwillendheid hebben, omdat wij in vorige levens allemaal ervaringen hebben opgedaan met extreme terreur, haat, zelfmedelijden, enz. Deze onverwerkte ervaringen breken de energie van onze ziel af in ids. AANGEZIEN DE TIJD NIET LINEAIR IS MAAR SIMULTAAN, ACHTERVOLGEN DEZE ONZICHTBARE MAAR ZEER LEVENDE ZELVEN ONS MET ONZE ONAFGEMAAKTE ZAKEN UIT VORIGE LEVENS OF VROEGE LEVENS.

Negatieve gedachte vormen

Entiteiten - duistere zielloze entiteiten die gehecht zijn (het is vergelijkbaar met discarnaten dat zij zich vasthaken aan de energetische emotionele blokken om zich te voeden met je lekkende energie)

Portalen - (Portalen zijn openingen in een of meer chakra's die fungeren als "vacuüm" voor andermans negatieve gedachtevormen. Wij vinden ze bij mensen die de pijn en het lijden van anderen willen helen (bewust of onbewust) door de lasten van anderen op zich te nemen - hun ongewenste gedachtevormen die ontstaan door disharmonische emoties. Portalen kunnen gezondheidsproblemen, depressie en energieverlies veroorzaken. Wij sluiten de portalen definitief door een onbewuste bevrijding van het emotionele trauma dat de opening van het portaal veroorzaakte. Ze zijn verticaal en bevinden zich in het midden van het lichaam, langs de "pranische buis" die zich uitstrekt van de bovenkant van het hoofd tot de enkels).

Wormgaten - parasieten die energie van je afnemen. (Meestal is het een schijf die je aftapt via een wormgat bijvoorbeeld)

Hoe te gebruiken

De Aura Clearing technologie is gecodeerd met energetische handtekeningen die ontworpen zijn om het Auraveld of het 15 dimensionale Bio-energieveld van de menselijke anatomie te zuiveren.

De muziek kan worden beluisterd als meditatie of terwijl je bezig bent met je normale dag, hoewel het gebruik ervan als meditatie samen met je intentie sterker is en de neiging heeft om snellere en diepere resultaten te hebben. Omdat het zulke hoge frequenties bevat, kunnen de meeste mensen deze muziek te stimulerend vinden om er 's nachts naar te luisteren terwijl ze slapen, of om er de hele dag naar te luisteren. Aanbevolen wordt om de 10 minuten versie dagelijks te gebruiken en de twee 30 minuten versies voor een volledige en zeer diepe clearing hooguit een of twee keer per week. De 30 minuten Integratie kan dagelijks worden gebruikt, 24/7 indien gewenst.

Informatie over de USB-kaart en gedetailleerd gebruik

Vier tracks: - Een track van 10 minuten voor snelle clearing na een drukke dag of na reizen of een energetische verstrengeling met een ander persoon, of alles wat je voelt om te clearen. Voor de kleine zuiveringen.

- Twee tracks van +/- 30 minuten, beide met dezelfde energie, maar we hebben er twee opgenomen zodat je de muziek kunt kiezen die bij je stemming en smaak past.
Beide tracks zijn voor een diepe clearing, neem hier de tijd voor, schakel je telefoon en social media uit zodat je niet gestoord kunt worden. Zet je intentie, geleid alle muziek door je lichaam, en heb het gevoel of mantra "Ik ben Vrij, en ik laat los". Sta jezelf toe om op een diepe reis te gaan en alles te laten zijn zoals het is.

- Een integratietrack van 30 minuten, gebruik dit in de dagen dat je de opruimmuziek niet gebruikt. Dit om een gemakkelijker en soepeler integratie van alles wat in het proces van opruimen zit te vergemakkelijken.

(Gebruik bij voorkeur een hoofdtelefoon, of een Hifi-geluidssysteem, als u het op de luidsprekers van uw telefoon of laptop gebruikt, zal de ervaring minder zijn).

Elke track bevat dezelfde gecodeerde clearing en energetische signaturen, behalve de Integratie muziek.

Alle muziek kan ook gebruikt worden voor het opruimen van je huis, het voorbereiden van je therapie of healing ruimte, of het opruimen van de ruimte na een sessie. Je kunt alle muziek gebruiken voor elk van je cliënten tijdens je eigen werk. Ook te gebruiken voor een ceremonie of workshop.

Het is het beste om je mentaal voor te bereiden op de clearing-sessie en een verwachting van positieve verandering te cultiveren, want de verwachting helpt dit te vergemakkelijken. Laat je in een ontspannen, ontvankelijke staat brengen zonder visuele of andere afleidingen tijdens de duur van de muziek. Wij stellen voor dat je de mantra, "IK BEN NU VRIJ, EN IK LAAT HET TOE" heel langzaam en met zoveel mogelijk oprechte emotie mentaal uitspreekt tijdens de clearing. Dit zal het loslaten van de disharmonische gedachtevormen, bezetters, discarnaten, enz. vergemakkelijken. Ook herinneren we je eraan dat het soms een paar dagen of zelfs een week duurt voordat de bewuste persoonlijkheid en het fysieke lichaam de veranderingen opmerken die na de clearing in de subtiele lichamen hebben plaatsgevonden.
OPMERKING: Deze muziek is een sterk medicijn. Sommige mensen kunnen zich na het luisteren naar de muziek enigszins overprikkeld gaan voelen. Maak je geen zorgen; dit is gewoon de manier van je lichaam om je te vertellen dat het tijd is voor integratie en stop een paar dagen met het gebruik van de opruimingsmuziek. De integratiemuziek kan dagelijks worden gebruikt. Nog een opmerking: Het duurt soms een paar dagen of zelfs een week voordat de bewuste persoonlijkheid en het fysieke lichaam de veranderingen opmerken die in de subtiele lichamen hebben plaatsgevonden na de clearings.

Het belang van integratie

Je zult de magnetische velden van de emoties gedurende enkele dagen na de clearings vrij sterk loslaten, en ze in de komende weken langzamer loslaten. Dit loslaten van diepe lagen van oude emotionele pijn kan gedurende enkele dagen wat ongemakkelijke gewaarwordingen of zelfs een lichte depressie veroorzaken. Je kunt zelfs een "divine koorts" hebben. Dat is wanneer de lichaamstemperatuur omhoog gaat en de huid warm aanvoelt, alsof er lichte koorts heerst. Dit is een teken dat het Lichtlichaam oude emotionele trauma's, oude identiteiten en oude contracten aan het "afbranden" is. Het betekent ook dat de hersenen zich openen voor meer genialiteit, meer creativiteit, meer vrede en geluk. Divine koorts is een zeer goed teken dat de sessie inderdaad zeer effectief was. Als je echter niet veel voelde, wat ook mogelijk is, betekent dit niet dat de clearing niet werkte en dat het lichaam deze magnetische velden hoe dan ook loslaat. Ook kunt u vreemde dromen hebben, soms verontrustende of zeer "vreemde" dromen. Geef geen betekenis aan deze dromen en probeer ze niet te analyseren, want dit is het verwerken en loslaten van traumatische en pijnlijke zaken die onopgelost waren in het onbewuste. Dit geldt ook voor alle emoties die aan de oppervlakte kunnen komen, ze verschijnen alleen omdat de aurische gehechtheden die ermee samenhangen uit je lichaam gaan. ANALYZEREN is "vasthouden aan", terwijl loslaten het proces is. Over een paar dagen zul je je veel beter voelen, met mogelijk een gevoel van lichtheid, vreugde en "vrijheid" met betrekking tot de kwesties die tijdens de zuivering zijn aangepakt.

Na elke zuivering zou je veel water per dag moeten drinken zolang de integratie van de zuiveringen plaatsvindt. Veel zuiver water drinken is van onschatbare waarde voor het geleiden van de lichtenergie door het fysieke lichaam, water is het "leidingmateriaal". Ook als je de behoefte voelt om snoep of zout te eten, is dat het Lichtlichaam dat zichzelf in evenwicht brengt via je fysieke voertuig (lichaam), dat zeer fysieke soorten voedingsstoffen nodig heeft. Vooral zout en suiker helpen het lichaam na een zuivering. Deze suggesties zullen je lichaam helpen de sessie met veel meer gemak te integreren.

Als u denkt dat u persoonlijke steun nodig heeft of vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

De gebruiker van Aura Clearing Music gaat ermee akkoord dat dit audioprogramma uitsluitend is ontworpen voor meditatie, zelfverbetering, clearing, leren, hulp bij motivatie, ontspanning en experimenteren. Deze toepassing is niet bedoeld als vervanging voor medische of psychologische behandeling. Geen medische claims zijn bedoeld, uitgedrukt of geïmpliceerd.
LUISTER NIET TIJDENS HET RIJDEN OF HET BEDIENEN VAN MACHINES.

De gebruiker van Aura Clearing Music neemt alle risico's op zich, en ziet af van enige claim tegen Divine Tools en zijn affiliates voor enig en alle mentale of fysieke verwondingen. De gebruiker gaat er ook mee akkoord aansprakelijk te zijn wanneer hij andere personen toegang geeft tot Aura Clearing Music. In geen geval zal Divine Tools, of andere distributeurs aansprakelijk zijn voor toevallige, toevallige, speciale, directe of indirecte schade als gevolg van gebruik, misbruik of defect van zijn programma, instructies of documentatie. De partijen zullen trachten alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst op te lossen in een geest van samenwerking zonder formele procedures.

Wat onze klanten te zeggen hebben

Meer lezen
© 2023 Divine Tools - Alle rechten voorbehouden

Gemaakt met ❤ door Tragio